Màn chung kết nghe tính Toán tính nhanh – SuperMind SpeedMath 2014 vô cùng ấn tượng giữa Hữu Huy, Quốc Khánh và Lan Anh. Phần thắng cuối cùng đã thuộc về Lan Anh bằng một phép tính hỗn hợp với 4 chữ số ở tốc độ cao. Cuộc thi khởi đầu với 5 học sinh theo hình thức đấu loại trực tiếp.